สพม.เพชรบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรียกทีมส่งมอบรองเท้าให้นักเรียนในสังกัด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.เพชรบุรี ร่วมกันลงพื้นที่โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ในสังกัด สพม.เพชรบุรี โดยประสานความร่วมมือกับ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ในการสนับสนุนรองเท้านักเรียน ให้นักเรียนของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ทั้งหมดจำนวน 47 คู่
…โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีการมอบดังกล่าว ทั้งนี้มี นายสุเทพ ทองศรีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้ารับรองเท้าในครั้งนี้

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ