สพม.เพชรบุรี ร่วมกับ ทภ.1 โดย มทบ.15 ลงพื้นที่โครงการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่โครงการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดในเขต กทม. และ 25 จังหวัด ในภาคกลาง ของ ทภ.1 โดย มทบ.15
…ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนักเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี รายละเอียดดังนี้
ด.ญ.ภัทรินทร์ เหมือนอ่วม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สภาพบ้านหลังคารั่ว ไม่มีประตูหน้าต่าง โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหม่ มีสภาพแข็งแรง คงทน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี