สพม.เพชรบุรี ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นตันไป ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นำทีมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
…โดยเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 4 ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร ผ่านระบบ Zoom Meeting จาก สพฐ.