สพม.เพชรบุรี ร่วมทีมจัดโครงการสภากาแฟยามเช้าจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า โดยหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้
…โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานภายในงาน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี