สพม.เพชรบุรี ร่วมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบายและสรุปรายงานการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 เป็นต้นไป นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ลอยเจิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูผู้แทนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบายและสรุปรายงานการตรวจราชการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
…ทั้งนี้ได้นำเสนอนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายการพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัลในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี