สพม.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยหารือเกี่ยวกับเรื่องรายงานผลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และเรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายไพบูลย์ เกตุแก้ว เป็นประธานอนุกรรมการในการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี