สพม.เพชรบุรี ร่วมประชุมวิเคราะห์กรอบความคิดการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบความคิดการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ และเข้าร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์กรอบความคิดการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ
…โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (DOC) อาคาร สพฐ. ชั้น 9

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี