สพม.เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะการบริหารงานบุคคล

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสำเร็จในส่วนกลาง ณ ห้องประชุมพินิตสมณการ สพป.เพชรบุรี เขต 2
โดยได้รับการมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รวมทั้ง สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพม.เพชรบุรี และโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รับผิดชอบดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณภาพจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี