สพม.เพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี มอบหมาย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร
…โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดพร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น7 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM