สพม.เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สพฐ.

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้ง นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกล่าวในพิธีเปิดดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม รวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลและนิติการในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 429 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือให้การสนับสนุนดำเนินการจัดงานครั้งนี้ นำทีมโดย นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และ นายอุทัย คำสีหา ผอ.สพม.เพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : ทีมงานช่างภาพ ครูในสังกัด สพม.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1KgTwZix6wsvAA6GfPiXc14OWlysm0VTd

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี