สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลายทางตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังกัด สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลายทางตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปลายทางในโครงการให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี