สพม.เพชรบุรี ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายกรณีประสบภัยทางธรรมชาติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายกรณีประสบภัยทางธรรมชาติ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยตามนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย และพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา และโรงเรียนบางตะบูนวิทยา

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี