สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ ติดตาม เยียวยาและให้กำลังใจนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง นักจิตวิทยาฯ ลงพื้นที่ติดตาม เยียวยาให้กำลังใจ เด็กหญิงประภาพร จันทร์อุปถัมภ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 292 หมู่ 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกันนี้ได้มอบอาหารแห้ง อุปกรณ์ยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ครอบครัวนักเรียน ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนำทีมโดย นางสาวศิริญา เดชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนป่าเด็งวิทยา และรถยนต์ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)

จัดทำโดย : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ข่าว / ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / รร.ป่าเด็งวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี