สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมกศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566 ร่วมกัน กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเพชรบุรี
…โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก ศธจ.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี