สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม MCU FUN RUN 2023โครงการเดินวิ่งการกุศล เพิ่มพลังกาย ขยายพลังบุญ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดินวิ่งการกุศล เพิ่มพลังกาย ขยายพลังบุญ ณ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
…โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและให้สัญญาณการปล่อยตัวนักกีฬา พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเรือมังกรชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 8 -13 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดระยอง และชลบุรี ทั้งนี้ ได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศแก่ผู้เข้าเส้นชัย ชาย 9 รายแรก และ หญิง 9 รายแรก อีกด้วย

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : จ.ส.อ. ภัทรักษ์ สุขกันตะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี