สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีมอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นำทีมข้าราชการและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Meeting จาก สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี