สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ สังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี