สพม.เพชรบุรี เดินหน้าเตรียมจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ประธานสหวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต ในสังกัด สพม.เพชรบุรี
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและนักเรียนอย่างมาก ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี