สพม.เพชรบุรี เตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายอรุณ บุญเหิน รอง ผอ.รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) และคณะครู รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัลเรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลแบบ Hybrid Learning for Active Learning ให้แก่ครูผู้สอนในสังกัด สพม.เพชรบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) โดย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/TGf1VxL39vSR6Sja9https://photos.app.goo.gl/TGf1VxL39vSR6Sja9