สพม.เพชรบุรี เตรียมพร้อมจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง สพม.เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสอบเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งนี้ มีคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง และร่วมหารือแนวทางในการจัดสอบโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบแรก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต