สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดรายการ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางนันทนา ภิรมย์ภู่ นางสุพิชชา แสนสวย และนายวรากรณ์ นาถมทอง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมรายการ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม  ณ โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
และโรงเรียนอรุณประดิษฐ

คลิกดูภาพกิจกรรม โรงเรียนคงคาราม https://drive.google.com/drive/folders/1mvXISKyVc3euKwYQIImkD1cZNORJiJ5Y?usp=sharing

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา https://drive.google.com/drive/folders/1G5kmhjpQDKEhbCgXUjjAJEyYrtVZAJzT?usp=sharing

โรงเรียนอรุณประดิษฐ https://drive.google.com/drive/folders/17nHfNXzQLn_pL73R1u3e_-A9_DUjaODt?usp=sharing

จ.ส.อ.ภัทรักษ์ สุขกันตะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี