หลักสูตรผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง”สำหรับผู้บริหาร” ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง สำหรับผู้บริหาร ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

ภาพ : นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว / ข่าว นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี