อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวณัฐฐินันท์  พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคงคาราม โดยมี ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคี โรงเรียนคงคาราม

รูปเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี