อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning (GPAS 5 Steps)

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในโครงการนวัตกรรมคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันตก โดยเป็นการทำความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคงคาราม

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และขอขอบคุณภาพจากรร.คงคาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี