อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๙/๒๕๖๔(ว PA)

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว๙/๒๕๖๔ (วPA)   โดยมี ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และผู้ช่วย มาเป็นวิทยากรในการอบรม   ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

รูปภาพเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี