เกียรติบัตรกิจกรรมทำคลิปสื่อสร้างสรรค์ให้ความรู้ ครูครีเอเตอร์ Digital Content Creator 2023

📌ประชาสัมพันธ์การรับเกียรติบัตรรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมทำคลิปสื่อสร้างสรรค์ให้ความรู้ ครูครีเอเตอร์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 2023
สามารถ download เกียรติบัตรได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. SCAN QR CODE ด้านล่าง
    https://drive.google.com/file/d/17WffZccsWZ-iBsPCHSYZ6uVSTu2GZ3Y5/view?usp=drive_link
  2. เข้าสู่ Website www.spmphet.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอแสดงความยินดี แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วยนะคะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี