เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนดำเนินงาน Cluster 4 จังหวัด

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมดำเนินงาน Cluster 4 จังหวัด ณ นาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ข่าว : ณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สพป.พบ.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี