เชิญโรงเรียน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ \”อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ\”

ด้วย บีไวส์ อะคาเดมี ได้จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (ZOOM) โควตาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความสนใจที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี