เตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติตตาม ฯ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ดำเนินการทดสอบระบบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ลงพื้นที่ทดสอบระบบที่โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ทดสอบระบบที่โรงเรียนคงคาราม เพื่อเตรียมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางสาวเตือนใจ มีจำรัส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี