เตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้วาที เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกระดับภูมิภาคกลางบางส่วนและภาคตะวันตก

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการโต้วาที ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก ระดับภูมิภาคกลางบางส่วนและภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพม.เพชรบุรี และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สพฐ.) และโครงการโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) รวมทั้งเพื่อเป็นการอบรมศักยภาพนักเรียนและครูเกี่ยวกับการโต้วาทีอีกด้วย โดยได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี