เตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ภาคกลาง และภาคตะวันออก

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลาง และภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และคณะทำงานในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันดังกล่าว สรุปจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ในสังกัด สพม.เพชรบุรี รวมทั้งแจ้งการจัดที่ทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน โดยมีโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และโรงเรียนคงคาราม เป็นตัวแทนในการจัดนิทรรศการครั้งนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี