เทศกาล หุ่น เงา โลก

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมและร่วมแถลงข่าวการจัดเทศกาล
หุ่นเงาโลก เพชรบุรี เมืองหนัง Phetchaburi Harmony World Shadow Puppet Festival 2022
ณ ห้องประชุมณัทกวี ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี