เสวนาสภากาแฟ สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ฯ นางศตพร แจ้งเรือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 2 ได้รับการต้อนรับจาก โรงเรียนป่าเด็งวิทยา นำทีมโดย นางสาวศิริญา เดชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนป่าเด็งวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด และแลกเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.เพชรบุรี รวมทั้งได้มีการพูดคุยถึงข้อราชการในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการบริหารสถานศึกษาต่อไป
ณ ลานวัฒธรรม โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/TBiWy17b6jKAGLvB9


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี