โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Pension)

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Pension) พร้อมด้วย นางเพียงใจ พิชญวุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมทีมบรรยายให้ความรู้โครงการดังกล่าว ซึ่งนำทีมโดย นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
…ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
ณ ห้องเครื่องบิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ / นายธนาวุฒิ จันทร์ปรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/BWRGiLUNnK1HAkaE6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี