โครงการพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรสามัคคี สพม.เพชรบุรีร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นำทีมบุคลากร สพม.เพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรสามัคคี สพม.เพชรบุรีร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำกิจกรรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังการบรรยายจากวิทยากรโครงการ และทำ CSR ในฐานการเรียนรู้ พร้อมทั้งทำใบงานตามที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อที่กำหนด รวมทั้ง รับฟังการบรรยายพิเศษในการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคณะผู้บริหาร สพม.เพชรบุรี อีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
…ภายหลังจากกิจกรรมช่วงเช้า ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬานันทนาการ อีกทั้งกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและความสามัคคีของบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในองค์กร ณ หาดจอมพล หาดเจ้าสำราญ

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : ทีมงานบุคลากร สพม.เพชรบุรี