โครงการวิจัยสำหรับพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับแพลตฟอร์ม สพฐ.

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการสรุปผล อภิปรายผล และการเขียนรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำหรับพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับแพลตฟอร์ม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะทำงานฯ และทีมงานสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำวิจัย ซึ่งเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยฯ ครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมฟูราม่า เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี