โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางนันทนา ภิรมย์ภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2565 ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายเทียนพรรษาทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในครั้งนี้
…โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำเทียนถวายไปยังวัดสหธรรมิการาม (หนองแขม) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จ.เพชรบุรี และวัดสหธรรมิการาม (หนองแขม) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี