โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีมอบหมายให้ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย และป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรค โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น. ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี