กิจกรรมบูชา “พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์”โรงเรียนบ้านแหลมวิทยาสพม […]