วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.19 น. สำนักงานเขตพื้นที่ก […]