ดูย้อนหลังอบรมออนไลน์ สพฐ.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

> อบรม Google Classroom EP.1

> อบรม Google Classroom EP.2

> อบรม Google Classroom EP.3 

> Microsoft Team EP.1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

> Microsoft Team EP.2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

> Google Meet EP.1

> Google Meet EP.2

> Microsoft Team EP.3

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

> Google From EP.1

> Google From EP.2

> Google From EP.3

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

> Google Sheets & Google Docs

> 10 เทคนิคการสอนออนไลน์_Microsoft

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

> Microsoft Whiteboard

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

> Google Slide & Jam board

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี