หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Q & A
:: ติดต่อ/แสดงความคิดเห็น ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
(สพม เพชรบุรี )

กลุ่มเบอร์โทรศัพท์
กลุ่มอำนวยการ032-401641
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ032-400939
กลุ่มบริหารงานบุคคล032-400684
กลุ่มนโยบายและแผน032-400683

แบบวัดการรับรู้ EIT

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

…. อ่านข่าวย้อนหลัง คลิก ….

.: ข่าวกิจกรรม :.

ณัฐณิชา แก้วมรกต

23 กุมภาพันธ์ 2024

ณัฐณิชา แก้วมรกต

22 กุมภาพันธ์ 2024

ณัฐณิชา แก้วมรกต

21 กุมภาพันธ์ 2024

ณัฐณิชา แก้วมรกต

19 กุมภาพันธ์ 2024

ณัฐณิชา แก้วมรกต

19 กุมภาพันธ์ 2024

ณัฐณิชา แก้วมรกต

15 กุมภาพันธ์ 2024

ณัฐณิชา แก้วมรกต

15 กุมภาพันธ์ 2024

…. อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง คลิก ….

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี