หน้าแรก

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Q & A
:: ติดต่อ/แสดงความคิดเห็น ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
(สพม เพชรบุรี )

กลุ่มเบอร์โทรศัพท์
กลุ่มอำนวยการ032-401641
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ032-400939
กลุ่มบริหารงานบุคคล032-400684
กลุ่มนโยบายและแผน032-400683

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

…. อ่านข่าวย้อนหลัง คลิก ….

.: ข่าวกิจกรรม :.

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

12 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

12 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

9 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

8 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

7 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

5 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

4 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

4 มิถุนายน 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

31 พฤษภาคม 2024

ธวัชชัย สุทธิชัยพิชาติ

31 พฤษภาคม 2024

…. อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง คลิก ….

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี