ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี