การตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ในระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี
…โดยได้รับการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน ฯ จาก ดร.เกศสุดา เนรมิตไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา และคณะ อย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี