การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี