งานนิทรรศการวิชาการ Yaplong Open House ” เรียนดี มีความสุข “

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ Yaplong Open House “เรียนดี มีความสุข” พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมงานครั้งนี้
…ภายหลังจากพิธีเปิดดังกล่าว ประธานได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และเยี่ยมชมกิจกรรมจากกลุ่มสาระต่างๆ ภายในงานอีกด้วยโดยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในท้องถิ่น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจาก รร.หนองหญ้าปล้องวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี