งานเปิดบ้านวิชาการ YAPLONG OPEN HOUSE

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน YAPLONG OPEN HOUSE พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
…ภายหลังจากพิธีเปิด ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของนักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในการจัดงานครั้งนี้ โดยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ และทักษะการแข่งขันทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/oj33kRvjX6CPVmQK8


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี