ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ปี พ.ศ.2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 ที่บรรจุโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางสาวจิตติมา แซ่พู่ สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 2 วิชาเอก ภาษาอังกฤษ เลือกบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 2. นางสาวณัฐปวีณ์ พวงแก้ว สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 วิชาเอก เคมี เลือกบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 3. นายกฤติการณ์ เกตุแก้ว สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 วิชาเอก ฟิสิกส์ เลือกบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/b6qfPLM2EiTcgdFV8


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี