ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เพื่อปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี