ประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting ผ่าน Video Conference

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting ผ่าน Video Conference พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน รวมทั้งการใช้งานระบบ School Health Hero
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี